Co o nás píší v roce 2010

Drakiáda

I když je již prosinec, chtěl bych se ještě ohlédnout za jednou povedenou akcí – Drakiádou, která proběhla 8. října na Zaolší ve spolupráci s místní mateřskou školou. Jako hosté byly pozvány mateřská a základní škola Karpentná. Na klubové louce se tehdy sešlo neuvěřitelných 61 dětí se svými výtvory, porota to tentokrát neměla jednoduché, ale nakonec vybrali tři nej. Létavce na prvním místě se umístil Danek Stebel, druhé obsadil Jakub Bocek a na třetím místě pak Vítek Sagan. Po Malém občerstvení se děti utkaly ještě v soutěži štafetový běh, ve které si zasoutěžili i rodiče. Krásné slunečné páteční odpoledne dospělo ke svému závěru a děti se spokojenými úsměvy se pomalu rozcházely domů. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, zejména pak všem dobrovolníkům a členům klubu a MŠ zaolší za organizaci tak báječné akce a za rok, na již osmém ročníku drakiády, AHOJ! V době kdy čtete tyto řádky bude již po Mikuláši akci, do které se každoročně náš klub zapojuje. Letos to máme obzvlášť náročné. Již v pátek 3 prosince navštíví Mikuláš s čerty a anděly MŠ Zaolší a na Karpentné. V sobotu místní PZKO na jejich vánoční besídce a neděle, potažmo pondělí patří tradiční návštěvě rodinných obydlí. Prosinec je čas adventní, čas bilancování, hodnocení roku, ale i čas pohody, zklidnění, navštěvování přátel a přání všeho nej do příštího roku. Chtěl bych za celý klub rovněž i já všem popřát všechno nejlepší do toho roku 2011, hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka, mnoho úspěchu a spokojenosti v rodinách. Zároveň všem, kteří jakýmkoliv možným způsobem přispěli k hladkému chodu klubu, k organizování akcí, kterých bylo letos vskutku hodně, bych chtěl upřímně poděkovat. Vždyť bez lidí - dobrovolníků, by nemohly být tak fajn akce jako je třeba Kulig, Hry v pohraničí, Nohejbal cup, Drakiáda, Májka, Pohádkový les a podobně. Nezřídila by se klubovna v MŠ. Na Zaolší, nezačala by výstavba dalších hřišť. Ještě jednou díky všem a v závěru bych chtěl popřát našemu klubu, ať se mu daří a „táhne za jeden provaz“ nadále jako doposud. Vždyť 7 ledna 2011 bude mít za sebou již 7 let svého trvání. Milan Zakřevský, V. K..
Klub zábavy a sportu Záolší - Vendryňské noviny, prosinec 2010 

Nohejbal Caps 2010 o pohár starosty obce Vendryně

Náš klub má za sebou jednu z dalších skvělých akci Nohejbal Caps 2010 o pohár starosty obce Vendryně, který se uskutečnil 18. září ve sportovním areálu Zaolší. Letos se sešlo 8 družstev a po dohodě s kapitány, že se bude hrát stylem každý s každým, věděli jsme již ráno, že nás čeká náročný a pestrý den. Měli jsme před sebou neuvěřitelných 28 zápasů na dva vítězné. Počasí nám vskutku přálo, nebe jak vymalované, foukal větřík a slunce krásně hřálo a tak začal 4. Ročník amatérského nohejbalu na Zaolší. Celý den nás provázela soutěživost a rivalita mezi družstvy s názvy (U mě, Hruška, Bystřice, K. Z. a Filipes, M.Š. Záolší, Kohout, Kušáci, Radegast, takže o akční scénky na antukovém dvorci nebyla nouze. Závěr soutěže patřil i konci dne, jelikož se končilo až o půl osmé večer. Na třetím místě se umístil tým Kohout, druhé místo obsadilo družstvo Kušáci a první příčku obsadil tým s názvem Radegast, který mimo pohár, který předával osobně náš pan starosta Rudolf Bilko, obdržel výhru s názvem jejich družstva – padesátilitrový sud piva. Závěrem chci poděkovat našim sponzorům akce jimiž byli, odpady kontejnery Klusová, Lubomír Turoň a obec Vendryně a všem organizátorům, jež přiložili ruku k dílu. Milan Zakřevský, V. K.
Klub zábavy a sportu Záolší - Vendryňské noviny, říjen 2010

Nadace OKD Nadace partnerství

Vážená paní, vážený pane, Správní rada Nadace OKD, kterého zasedala 15. června 2010 se rozhodla podpořit Váš projekt „Táhneme za jeden provaz“ v programu Pro budoucnost, a to částkou 200 000 Kč. Váš úspěšný program byl zaevidován pod číslem 10310004. V případě nejasností neváhejte kontaktovat níže uvedené administrátory z Nadace Partnerství: Kyjovská, e:zuzana.kyjovska@nap.cz, tel:515 903 115
František Brückner, e: frantisek.bruckner@nap.cz, tel. 515 903 115 Přejeme Vám hodně úspěchů ve vašich aktivitách a těšíme se na spolupráci. Blanka Týřová v.r. a Petra Mašínová v.r. ředitelka Nadace OKD předsedkyně správní rady Nadace OKD. Popis a cíl projektu: Náš projekt je určen široké veřejnosti zejména pak dětem a mládeži, která má v naší obci omezený prostor k realizaci míčových her. Jedná se o výstavbu dvou volně přístupných sportovních hřišť pro plážový volejbal a malou kopanou. Tím bychom chtěli podpořit soužití obyvatel obce, kteří jsou zejména české a polské národnosti rovněž v po revolučním období se v naší obci začalo hodně stavět a vztahy mezi starousedlíky a nově nastěhovanými občany naší obce Vendryně jsou mizivé. Výstavbou dalších dvou hřišť, u jejichž stavby chceme zapojit co nejvíce dobrovolníků všech věkových skupin a poté organizováním různých turnajů, soutěží a dalších podobných aktivit, chceme přispět k dalšímu stmelování a seznamování se místního obyvatelstva. ¨Cílem předmětného projektu je rozšíření již stávajícího „společenského centra Záolší“ – kulturního a sportovně relaxačního areálu pro všechny občany naší osady a návštěvníky z okolních obcí. Výstavba hřiště na malou kopanou a výstavba volejbalového hřiště přispěje k dalšímu rozvoji sportovních aktivit v naší obci a tím ke vzájemnému seznamování se místních obyvatel. Pevně věříme, že další typy sportu, přilákají obyvatele nejen místní části Vendryně Zaolší, ale i obyvatele okolních obcí. Výňatkem z dopisu nadace Partnerství a OKD a výstřižkem z textu žádosti o grant, dnes začínám článek do Vendryňských novin. Za celý klub jsem potěšen, že se nám podařilo uspět v prvním kroku našeho projektu“ Táhneme za jeden provaz“. Uskutečněním tohoto projektu se opět více zatraktivní naše část obce Vendryně, Záolší. O celém průběhu stavby průběhu stavby budete všichni informováni přes různá média a vývěsky, čímž chci rovněž požádat o spolupráci při výstavbě, jelikož projekt je podpořen za podmínky, že areál bude postaven formou dobrovolných odpracovaných hodin. Termíny brigád budeme oznamovat včas dostupnými prostředky. Předem děkujeme všem občanům, kteří přiloží ruku k dílu a zúčastní se tak úžasné věci, jako je další rozšíření sportovního areálu na Záolší.¨ Klub usiluje i o další různé granty na obnovu a přestavbu areálu kolem MŠ na Záolší a tak podobně. Partnerství, OKD, Prazdroj, ČEZ, RWE, Philip Morris atd.. jsou nadace, jež poskytují různé prostředky na různé aktivity pro občanská sdružení obcím a občanům prospěšné a stojí za to se pokusit zažádat o grant. I když celý tento proces je velice náročný, konečný efekt je kýžený. K dalším aktivitám, chtěl bych jménem celého klubu všechny srdečně pozvat na sedmý ročník „Hry v pohraničí a večer rockové zábavy“, jež se koná 14. srpna od 14:00 ve společenském centru Záolší S přáním hezkého léta Milan Zakřevský V.K.  
Klub zábavy a sportu Záolší - Vendryňské noviny, červen 2010

Májka, májová veselice

Červen, blíží se čas prázdnin. Květen je za námi, postavili jsme po dědinách májky, které byly leckdy bohužel sťaty a v zápětí znovu postaveny. Píši o slunci, létě a teple v období, kdy máme za sebou nelehké období plné dešťů. Pro některé to bylo období zvlášť těžké, i obci zůstalo pár vrásek ve smyslu poškozených místních komunikací, veřejného osvětlení, popadaných stromů a ujetých svahů. Následky se budou ještě nějaký ten týden odstraňovat. Nu, ale to jsem trochu odbočil s infa klubu do infa obce Vendryně z pozice správce obecního majetku. K aktuálnostem klubovým patří zejména dokončení klubovny a místnosti na stolní tenis ve sklepních prostorách MŠ na Zaolší. Tyto prostory budou přístupny už v červnu. Budou zde probíhat plánované akce, schůze klubu, dále poslouží jako sklad pro různé rekvizity k akcím, k uložení dárkových předmětů k soutěžím. V zimním období a při špatném počasí se bude využívat místnost pro stolní tenis. Je to oblíbený sport mnoha lidí na Zaolší. A bude nabídnuta dětem MŠ, které se mohou učit hrát tento pěkný sport. K neuskutečněné májové veselici, bych chtěl jen s omluvou podotknout, že veselice ve stylu rockovém se z důvodů časových indispozic a nevlídného počasí neruší, ale přesouvá se na podzim. Konkrétní datum akce včas plakátován a medializován. Další akcí, které se členové klubu zúčastňují a reprezentují naší obec, je akce „PIKNIK SPORTOWY“ v partnerské obci Goleszow v nedalekém Polsku. Jezdíme tam již léta a loni naše obec obsadila dokonce první místo. Pikniku bude ještě věnována i jiná část VN, chtěl bych zdůraznit důležitost soutěžících z řad občanů celé naší obce, nejen členů klubu, pro udržení prvenství a obhájení putovního poháru. Akce proběhne 26.6. Již sedmý ročník akce „HRY V POHRANIČÍ a taneční večer plný dobré muziky“ připravujeme na 14. 8. 2010. Od 14.00 hodin propukne ta nejlepší zábava na Zaolší. Soutěže typu gladiátoři, hod gumákem, sečení trávy na čas a spousta dalších soutěží pro dospělé i děti nenechají jistě nikoho na pochybách, že půjde o dobrou zábavu. Bohatý doprovodný program a nevšedně chutný bufet, plný domácích specialit, nebude chybět. Pro děti atrakce – nafukovací hrad, trampolína, koně. Večer plný dobré muziky k poslechu i k tanci. Dobrovolníci, kteří mají zájem udělat něco pro rozvoj své obce, účastnit se brigád na hřišti, kde se provádí běžná údržba, letos nás čeká nátěr všech průlezek, oprava antukového dvorce a další, mají kdykoliv možnost se připojit ke skupině nadšenců, kteří ve svém volném čase pracují na zvelebování naší obce. Členové a dobrovolníci klubu jsou bezvadná parta lidiček, kteří si navzájem dokazují, že všechno jde, když se trochu chce a že při našich různých akcích a brigádách zažijeme spoustu legrace. Závěr patří jen pár slov díků všem, jež pracují na rozvoji klubu a dalších aktivitách v naší obci. Všem pak přeji hezké nadcházející léto plné sluníčka, málo vody-té z mráčků, více pak té osvěžující z koupališť. Dětem pěkné vysvědčení a úžasné, nezapomenutelné prázdniny. To za všechny v našem klubu přeje Milan Zakřevský
Klub zábavy a sportu Záolší - Vendryňské noviny, červen 2010

Kulig

13. Února 2010 na Zaolší proběhl již VI. Ročník vynikající zimní akce pro děti „KULIG“ – tahání saní za traktorem, spojené již s tradiční soutěží – stavění čehokoliv ze sněhu, kterého bylo letos „habakuk“ a tak nebyl žádný problém odstartovat tuto fajn akci. Letos se sešlo rekordních 41 dětí a tak s narůstajícím počtem dětí budeme muset příští rok využít na tahání saní už tři traktory, jelikož letošní dva jsou už málo. Děti byly standardně rozděleny do dvou věkových kategorií. Menší ratolesti jely místní kolečko po katastru Zaolší, kdežto starší děti jely až na Milíkov. Přijely, sice promrzlí, ale velice spokojení a nadšení. A byla pauza a občerstvení. Poté jsme se opět přestěhovali ven, před budovu PZKO, kde již byl připraven pozemek plný sněhu, rekvizit a tak děti mohly začít zápolit s časem a bílou pokrývkou ve stavbě čehokoliv. Fantazii se meze nekladli a předčila nás všechna očekávání. Vskutku bylo na co koukat. Šestičlenná porota ve složení pan starosta Bilko s manželkou, ředitelka MŠ paní Klenová s manželem a další to vskutku při hodnocení neměla lehké. Na třetím místě se svojí chobotnicí umístili Tomáš Broda a Josef Branc. Druhé místo obsadili Tomáš Mareček a Sylva Charvátová se svou beruškou alias sluníčkem. Zlato pak vybojoval lední medvěd soutěžního týmu Karin Burtulcové a Katky Cieslarové. Venku ještě nesměla chybět soutěž pro dospělé a děti. Proběhnout překážkovou dráhu, tedy hromadu sněhu plnou prokopaných děr a ještě s partnerkou na zádech, to chtělo opravdu kus odvahy a hlavně fyzičky. Krkolomné pády zde byly na programu často a obecenstvo se skvěle pobavilo. Kdo by do toho nešel za litr „mjodule“, že? K předávání odměn jsme se opět přesunuli do budovy. Malou odměnu dostaly všechny děti, vítězové si odnesli bohaté ceny. Diplomy a ceny předával pan starosta, který v závěru přednesl krásnou řeč. Pochválil náš klub a poděkoval za zorganizování tak báječné akce. Závěr dne pak patřil malé bejby diskošce. Jsem rád, že na našich akcích dětí jen a jen přibývá a že z nich odcházejí šťastné a se spokojeným úsměvem na tváři. Chci v závěru mého článku pochválit všechny dobrovolníky a členy klubu za to, že akce tak skvěle klapla. Dík patří i naší obci Vendryni, postarala se o občerstvení a ceny pro děti. Nezbývá než dodat – za rok všichni A H O J! PS: A nebojte se děti, rádi přistavíme i čtyři traktory, pokud budou zapotřebí. Zimním radovánkám zdar! Milan Zakřevský
Klub zábavy a sportu Záolší - Vendryňské noviny, Únor 2010

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---patička---

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

.

KONTAKT

Klub zábavy a sportu Záolší,

Spolek
Sídlo: Vendryně 110,
739 94, Vendryně
IČO: 27023133
DIČ: CZ27023133
Bankovní spojení:
198167841/0600
GE Money Bank
Zastoupená:
Milanem Zakřevským,
vedoucí klubu/spolku
E-mail: ***
Tel.: 724 078 666
Zapsán u:
Městský úřad Třinec,
Registrace provedena:
14.2.2006
pod č.j.: VS/1-1/63205/06-R

 

Givt_banner_square

RYCHLÝ KONTAKT

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a pět 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).