Projekt - „Třešňová alej sblížení 2016“

Anotace / V části obce Vendryně, zvané "Loučky", se nacházela kdysi dávno alej stromů starodávných odrůd třešní, které pamatují jen starší lidé naší dědiny a ti mladší už jen z vyprávění. Našim záměrem je tuto alej znovu obnovit. Vytvořit tak oázu klidu, radosti a pokušení kolemjdoucím. Myšlenka obnovy má ještě hlubší význam. V obci Vendryně funguje 12 různých spolků a sdružení a dvě základní školy, česká a polská. Tímto počinem společné výsadby nového stromořadí ještě víc stmelíme obyvatele naši vsi, nehledě na národnost, věk či vyznání. Magickým datem výsadby bude 22. dubna, kdy slavíme "den země".

Popis výchozí situace / "Za našeho mládí jsme tam chodívali na třešně, tam byly ty nejsladší", line se z úst některých pamětníků, když mapujeme historii dané aleje. Obecní pozemek, nacházející se v lokalitě Loučky, nyní zeje prázdnotou. Na nevzhledné, ledabyle udržované, louce rostou náletové dřeviny nebo nebezpečný plevel.

Výstupy projektu / Úcta k historii, znovuzrození zaniklého, stmelování lidí napříč generacemi, jazyky či vyznáním, oslava dne země, novum přírody, naučná alej či dobroty na dosah ruky. Tak různě by šlo nazvat náš záměr, naši alej sblížení. Toto všechno "hraje prim", když hodnotíme náš projekt a řešíme výstupy. Přidáme-li ještě podtext životního prostředí, kdy nejen, že vyroste lákavé zastaveníčko, ale přibude kyslíku, sníží se prašnost, vytvoří zvuková bariéra a podpoří místní ptactvo. V závěru jen dodáme fakt, že lehnout si tak pod rozkvetlou třešeň nebo strom s dozrávajícími plody, je prostě "příběh" k nezaplacení.

Spolupracující organizace a spolky / Klub zábavy a sportu Záolší, který je i patronem myšlenky projektu, Florbalový klub Vendryně, ZO Českého zahrádkářského svazu Vendryně, Vendryňáci, o. s., Základní kynologická organizace, MK PZKO Vendryně, MK PZKO Vendryně Zaolší, Sbor dobrovolných hasičů Vendryně, TJ Vendryně, Amatérský cyklistický klub Třinec/Vendryně. Rovněž základní školy česká a polská a sdružení rodičů u ZŠ, tzv. SRPŠ. Připojuje se i Komise životního prostředí a obec Vendryně. 14 organizací rovná se 14 krásných třešní.

Všechny stromy budou označené tabulkami ve třech jazycích svým názvem a dále pak popiskou o jaký druh stromu jde a jaká organizace jej sadila a následně se bude o něj starat.

Sejdeme se v pátek 22. dubna v 16 hodin na louce v lokalitě Loučky vedle cvičáku našich kynologů. Přijďte nás podpořit, anebo se jen tak podívat jak nám to jde a jak se rodí něco nového a šlechetného.

Za nositele myšlenky projektu a obec Vendryni

Milan Zakřevský, místostarosta

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---patička---

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

.

KONTAKT

Klub zábavy a sportu Záolší,

Spolek
Sídlo: Vendryně 110,
739 94, Vendryně
IČO: 27023133
DIČ: CZ27023133
Bankovní spojení:
198167841/0600
GE Money Bank
Zastoupená:
Milanem Zakřevským,
vedoucí klubu/spolku
E-mail: ***
Tel.: 724 078 666
Zapsán u:
Městský úřad Třinec,
Registrace provedena:
14.2.2006
pod č.j.: VS/1-1/63205/06-R

 

Givt_banner_square

RYCHLÝ KONTAKT

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a dvanáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).